Vele mensen zijn bekend met de ziekte van Lyme. Er is echter nog een boosdoener die vooral voorkomt in het buitenland. Indien u op reis gaat naar een dergelijk land kan vaccinatie gewenst zijn.

bron patienteninfo: gezondheid.be

De ziekte is endemisch in landelijke bosrijke gebieden van Centraal Europa. Het risico op uitgesproken zielktesymptomen wordt geschat op 1 per 500-1000 besmette tekenbeten. Een fatale afloop (1%) en neurologische sequellen (10%) zijn niet zeldzaam. In de ex-USSR, met name in Siberië, bestaat een variant met hoger sterftecijfer (een kaart met de besmettingsgebieden is te vinden op www.baxter.de/fsme). 

Daar het FSME virus zich in de speekselklier van de teek bevindt, wordt het virus reeds in het begin van het bloedzuigen op de mens overgebracht. Dit in tegenstelling met de Ziekte van Lyme. Daar geldt een minimumduur van 12 à 24 uur.

Vaccinatie

Bij FSME is het, in tegenstelling tot de ziekte van Lyme wel mogelijk om je vooraf te laten inenten. 
Het vaccin FSME-IMMUN® (Baxter) is nu in de apotheek te verkrijgen op voorschrift. Het vaccinatieschema omvat 3 intramusculaire injecties van 0.5 ml: 1 tot 3 maanden tussen de eerste 2 injecties, op 9 tot 12 maanden volgt de derde injectie. Men bekomt dan een protectiegraad van meer dan 97 %. Een herhalingsinenting dient om de 3 jaar te gebeuren. Bij tijdsgebrek gebruikt men een versneld schema, waarbij de twee eerste injecties op dag 1 én 14 toegediend worden (en de derde injectie na 9 à 12 maanden): protectie van ongeveer 90 – 95 % vanaf 2 weken na de tweede inspuiting (dus vanaf dag 28). Voor kinderen vanaf 3 jaar én tot en met 15 jaar gebruikt men een halve dosis voor de eerste inspuiting. Volgens de internationale literatuur kan het vaccin echter vanaf de leeftijd van 1 jaar toegediend worden (halve dosis voor alle toedieningen), indien echt aangewezen. Een FSME-IMMUN Junior vorm zal in de toekomst op de markt komen.
Het gebruik van insect-repellents, op basis van DEET is een nuttig alternatief en aanvulling voor de bescherming tegen tekenbeten; het produkt kan op de huid aangebracht worden of op de kleding. De werkingsduur is beperkt (enkele uren). 

 

Indien er nog vragen zijn hieromtrent contacteer dan uw huisarts.

 

Het team van praktijk Driesprong