•Een HAIO is een gediplomeerd arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde.
Zij zal haar opleiding hier volgen gedurende 18 maanden.

•Zij doet haar eigen consultaties, doet zelf huisbezoeken en wachtdiensten.

•De HAIO is betrokken bij alle activiteiten van deze praktijk en overlegt dagelijks met ons zodat wij op de hoogte zijn van uw situatie en uw gezondheid optimaal verzorgd wordt.